Fundament wylany na podwalinie z kamieni polnych, leżących do 1 m w głąb 25 – 31 lipca
Wykonaniem wykopu, podwalin i fundamentu kierował Paweł Fijałkowski. Od momentu zamocowania przyciesi na fundamencie odpowiedzialność za budowę przejął inż Janusz Świderski. Budowę Kopuły dogląda architekt Jacek Gałąska. Cały czas pomagają i kibicują przedsięwzięciu goście naszej Fundacji.

Ściana kopuły ze sprasowanej słomy . 25 lipiec 2016.

Droga wewnętrzna, październik 2015

Wizja osady

Lato 2015