WŁADZE:
RADA FUNDACJI: ZBIGNIEW BADOWSKI, DANIEL FIJAŁKOWSKI, MAŁGORZATA ŁĘCKA, STEFAN RYBAK.
Rada opiniuje plany działalności Zarządu, wspiera i kontroluje jego działalność, aby była zgodna ze Statutem. Zatwierdza sprawozdania roczne.
ZARZĄD FUNDACJI: PAWEŁ A. FIJAŁKOWSKI
Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz realizuje plan rozwoju centrum Eko-Osady Brzozówka ustalony przez Fundatorów.

Fundatorzy postanowili założyć w Brzozówce eko-osadę, miejsce dla ludzi wolnych, dla których ważnym jest szacunek dla Ziemi.
Od dnia aktu założycielskiego Fundacji – 29 lipca 2015, przedsięwzięcie finansuje fundator P. A. Fijałkowski, który też uposażył Fundację w grunt o powierzchni 0,86 hektara.