29 lipca 2015 nasza Fundacja została formalnie zawiązana, zaś wpisana do KRS 30 października 2015.

Osada powstaje na obszarze 9 hektarów we wsi Brzozówka w gminie Cielądz, powiat rawski w województwie łódzkim.
W we wschodniej części znajduje się stary domek, w którym jest siedziba Zarządu Fundacji. W pobliżu, wśród 120-letnich sosen, zasadźca Osady – Paweł A. Fijałkowski ustawił Krąg Kamienny, zlokalizowany przez jego syna Daniela. Krąg ten wspomaga siłę i zdrowie osadników oraz tych, którzy przybywają tu w dobrych intencjach.
Autorem projektów nowych  budynków, opisanych niżej, jest mgr inż arch. Jacek Gałąska. Fundacja otrzymała od jednego z Fundatorów działki o powierzchni 0.86 hektara, na których projektowana jest przestrzeń publiczna z obiektami służącymi realizacji celów społecznych:

 1. Dom Wspólny – budynek o powierzchni ok 250 m2, z dużą salą na parterze. Będą tam odbywać się warsztaty, konferencje wernisaże i wystawy oraz imprezy towarzyskie. W tym budynku, wykonanym z materiałów naturalnych, często będą gościć dzieci ze szkół naszego regionu, aby poznawać w sposoby życia w harmonii z przyrodą. Edukacja nieformalna, realizowana poza obowiązkową szkołą, jest wyzwaniem naszych czasów! Zwłaszcza umiejętności praktyczne związane wchodzeniem młodzieży w dorosłe życie są nieobecne w programach szkół. Zapraszamy całe klasy na jednodniowe zajęcia, w przyszłości także na „zielone szkoły”. Podczas wakacji organizujemy warsztaty budownictwa z materiałów naturalnych. Przy tym uczymy, jak rozsądnie korzystać z odnawialnych źródeł energii. Celem takich zajęć, jest pokazanie młodym ludziom, że zapewnienie sobie mieszkania nie jest bynajmniej ograniczone do zapłacenia ceny rynkowej, na którą składają się liczne daniny i marże, zaś codzienna egzystencja może być tańsza.
 2. Kopuła Brzozówki – pierwszy naturalny dom naszej Osady, wybudowany wspólnymi siłami w roku 2016, urządzony w 2017. Przykład poszukiwań w sposobie budowania kopuł bez zastosowania szkieletu i chemii budowlanej. Zajmuje powierzchnie 35 m2 i pomieszcza w środku do 20 osób słuchaczy. W jego nastrojowym wnętrzu odbywają się zajęcia rozwoju osobistego a także gawędy i wykłady warsztatów BUDOWNICTWA NATURALNEGO oraz realno-internetowa GALERIA SZTUKI.
 3. Dom Zdrowia – miejsce konsultacji z lekarzami-naturoterapeutami oraz odnowy biologicznej z zastosowaniem muzykoterapii, balneologii, aromaterapii, apiterapii, sauny, bani i „kapsuły odrodzenia”.
 4. Domki Rzemiosł Wiejskich to budynki o powierzchni ok 35 m2, rozmieszczone wśród sosnowego lasu. W tych domkach przybyli do Osady rzemieślnicy i artyści, będą mogli tworzyć i wystawiać swoje rękodzieło. W  tych „Domkach” oraz w „Domu Wspólnym” odbywać się będą warsztaty tradycyjnych rzemiosł i umiejętności polskiej wsi. Chcemy zapraszać na nie ludzi z okolicy a także z miast, aby mogli poznać. praktyczne zastosowanie wikliniarstwa, ciesielstwa tkactwa, zduństwa, garncarstwa, powroźnictwa, filcowania, zielarstwa i wielu innych praktycznie zapomnianych technik. Będziemy zapraszać do nas starsze osoby, które znają i chcą młodszym pokazać dawne umiejętności przydatne w wiejskim domu i obejściu. Jeden z „Domków” zaopatrzony będzie w piec chlebowy, przy którym będziemy pokazywać i uczyć, jak zapewnić sobie zdrowe pieczywo.
 5. Na terenie Osady planowana jest Gospoda, z pokojami dla gościnnymi. Rozumiejąc twórcze zaangażowanie się artystów, rzemieślników, uczestników warsztatów i innych gości, chcemy, aby mieli gdzie odpocząć. W dalszym planie rozwoju planujemy osobny dom temu służący: Zakwaterowanie w naszej gospodzie, budynku wykonanym z drewna, kamienia i gliny, zapewnią pozytywne oddziaływanie energii naturalnej, tak silnie dającej się odczuć w Brzozówce, na przebywające w takim wnętrzu osoby.
 6. Tworzymy wspólnotę, realizującą zadania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Przy tym cechą wyróżniają nas jest poszanowanie zasobów Ziemi. Dlatego też w eko-osadzie Brzozówka funkcjonować będą odnawialne źródła energii, mamy gotowy projekt kogeneratora energii elektrycznej i cieplnej, pracujący na opale ze pelletu oraz biomasy pozyskiwanej lokalnie. Projektami tymi kieruje jeden z osadników inż. Stefan Rybak. Otwarci też jesteśmy na efektywne technologie pozyskiwanie obu rodzajów energii ze Słońca, wiatru oraz z wytworzonego na miejscu biogazu.
 7. Amfiteatr na terenie Osady jest miejscem muzyki i innych sztuk nawiązujących do szacunku dla Ziemi i polskiej tradycji, szczególnie muzyki ludowej. Jest też otwarty dla artystów plastyków, którzy w plenerze Brzozówki mogą wykreować dzieła wzbogacające naszą osadę i miejsca publiczne w gminie Cielądz. Chcemy, aby twórcy prowadzili u nas warsztaty muzyczne i aktorskie dla dzieci i młodzieży.
 8. Azyl dla wysłużonych zwierząt, jest też możliwy do realizacji na naszym terenie. Warunkiem do tego jest akces osoby (rodziny) która osiedli się u nas i na swej działce przeznaczy miejsce, w którym przygarnie kilka dużych czworonogów gospodarskich i potrzebujące opieki zwierzęta dzikie.
 9. Ogrodnictwo służyć będzie upiększaniu Osady a także zapewnieniu jej mieszkańcom i gościom zdrowych owoców, warzyw i ziół. Wzorcowy ogródek roślin jagodowych, zaprojektowany przez Sławomira Majewskiego już powstał w pobliżu naszej Kopuły. Warsztaty z permakultury rolnej zapowiedział u nas Łukasz Nowacki, założyciel Fundacji Transformacja. Na swych prywatnych działkach mieszkańcy będą mieli sporo miejsca na uprawę pożytecznych roślin, zaś inspirację znajdą u wyżej wymienionych.
 10. Od wiosny do jesieni architekt Jacek Gałąska oraz praktycy-budowlańcy prowadzą warsztaty BUDOWNICTWA NATURALNEGO. Brzozówka to dobry poligon do takich zajęć, gdyż na terenie Osady stoi Kopuła Brzozówki jego projektu, zaś wkrótce ruszy budowa dwóch budynków z drewna, prasowanej słomy żytniej, gliny i kamienia polnego. W roku 2018 planujemy też zastosowanie do budowy słomy konopnej.
 11. KONOPIE WŁÓKNISTE – to kolejne nasze wyzwanie. Na początku maja 2016 po raz pierwszy od bardzo dawna w naszej okolicy posialiśmy konopie, w dwóch odmianach: „Finola” i „Białobrzeskie”. Posiadamy na to zezwolenie. Nasza plantacja była kontrolowana przez Policję oraz Instytut Roślin Włóknistych z Poznania  (na zlecenie ARiMR). 31 sierpnia 2016 r. pole konopi odmiany „Finola” zostało skoszone kombajnem, zaś pozyskane z pierwszych naszych żniw ziarno przerobiono na olej konopny, który zaoferujemy odwiedzającym naszą Osadę. Natomiast suszone liście i wiechy zostały zakupione przez laboratorium współpracujące z kierowaną przez Dorotę Gudaniec Fundacją „Krok po kroku”, bardzo zasłużoną w propagowaniu leczenia preparatami ze wszystkich gatunków konopi. W roku 2017 uprawiamy nasze konopie z przeznaczeniem na dobroczynny ekstrakt z wiech i liści z wysoką zawartością CBD. W sierpniu br. zebraliśmy je ręcznie.
 12. ZIELONE POJĘCIE jest kampanią edukacyjną, którą rozpoczęliśmy jesienią 2017 r od warsztatów budownictwa naturalnego dla młodzieży szkół powiatu rawskiego oraz innych naszych gości. Nasza kampania zmierza nie tylko do przyswojenia przez nich wiedzy i dobrych praktyk ale także poszerzenia świadomości uczestników.