Nasze domy, projektowane przez architekta Jacka Gałąskę, są zgodne z obowiązującymi w Polsce normami energooszczędności.
Potwierdziły to niedawne badania Instytutu Techniki Budowlanej. Budynki tego typu nie tylko są energooszczędne ale ograniczą emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Po pierwsze dlatego że sama słoma w procesie wzrostu pochłania CO2, po drugie dla tego, że słoma produkowana jest w pobliżu miejsca budowy, więc odpada emisja CO2 związana z jej transportem i przetwarzaniem.

Zainteresowanym przedstawiamy tu certyfkat swystawiony przez ITB:

http://osbn.pl/sites/default/files/pliki/Raport%20ITB_%20lambda.pdf