Nie można pozostawić spraw Ziemi, naszego Kraju, regionu czy każdej gminy profesjonalnym urzędnikom, politykierom i opłacanym przez korporacje fachowcom! Dlatego coraz więcej świadomych mężczyzn i kobiet (ze wszystkich pokoleń) działa na rzecz podmiotowości Człowieka i obrony naszego zdrowia i środowiska naturalnego.

Naszym zdaniem minął już czas spektakularnych protestów w formie demonstracji, chociaż bywają wyjątki. W naszej Eko-osadzie od 2016 roku powstało kilka inicjatyw obywatelskich, które napominają i krytykują kogo trzeba… Ale nasza krytyka jest twórcza: zawsze proponujemy alternatywne rozwiązanie.

Jesteśmy mikro-społecznością z małej wsi w sercu Polski, ale mamy coraz wiecej popierających nas realnych Przyjaciół i obserwatorów w Internecie.

Tak wiec ustawiliśmy się w szeregu strażników wartości odwiecznych, które w epoce postindustrialnej okazały się najważniejszymi dla Wolności Człowieka. Chcemy (z Tobą!)  spokojnie, ale z determinacją bronić przestrzeni naszej wolności: trzech żywiołów (Ziemi, jej atmosfery i wód) oraz zdrowia i sfery psychicznej (mentalności zagrożonej przez błędne przekonania i podprogowe przekazy mass-mediów).

Dlatego w naszej Osadzie budujemy społeczne centrum dobrych praktyk i otwartych dyskusji pod nazwą EKO-STRAŻNICA.

Nasz program edukacyjny wpisuje się w temat „zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych”, gdyż budownictwo naturalne, korzystanie z OZE oraz permakultura są wspaniałym przykładem umiarkowanego czerpania z darów przyrody, bez jej degradacji. Chcemy udowadniać, że ochrona środowiska nie jest pojęciem abstrakcyjnym, ponieważ zasoby naturalne, z którymi pracujemy, są dostępne w każdej wsi oraz miasteczku i można z nich korzystać z umiarem, bez przepłacania.

Dobrych praktyk można nauczyć się w centrum Eko-osady Brzozówka (teren 0,89 ha, podarowany przez Pawła A. Fijałkowskiego na wieczne czasy na cele społeczne). Wspólnymi siłami wybudowaliśmy tam eksperymentalną Kopułę (35 m2) wykonaną z drewna, gliny i słomy oraz kamieni polnych. I w tej kopule nieźle sobie działaliśmy, ale czas podnieść standard naszych zajęć na wyższy poziom materialny – stąd konieczność budowy nowego budynku.

Od 2016 roku uczymy kreatywnego podejścia do rozwiązywania własnych potrzeb życiowych, gdyż zrywamy ze schematem „konsumenta”, który za wszystko słono płaci, otrzymując w zamian materiał standardowy, który mu nie odpowiada. Prezentujemy przykłady postawy twórczej, zakładającej własny udział w tworzeniu projektu architektonicznego, wyboru materiałów naturalnych na dom, wpływu na estetykę i funkcje zdrowotne. Organizujemy też koncerty i wystawy sztuki.

W ramach naszej działalności strażniczej organizujemy takie debaty i kampanie:

  • Budownictwo naturalne – jak budować przyjazne rodzinie domy jednorodzinne, o zindywidualizowanym projekcie, bez chemii budowlanej, z zastosowaniem materiałów i lokalnej siły roboczej.
  • Permakultura (ogrodnictwo biodynamiczne) jako sposób na ochronę gleby i wód gruntowych i sposób na własne zdrowe warzywa, owoce i zioła.
  • Konopie włókniste (Cannabis sativa) , jako surowiec do budownictwa naturalnego oraz leków ziołowych zawierających zbawienny CBD.
  • Prawo dla człowieka a nie odwrotnie! W latach 2018 i 2019 wysłaliśmy wnioski w konsultacjach i upomnienia obywatelskie, między innymi : A.)  Wniosek do Sejmu o podniesienie do 1 ha areału gruntów rolnych do nabycia przez nie-rolnika. B.)  Wniosek do Sejmu o zniesienie zezwoleń na uprawy konopi włóknistych i podniesienie w nich dopuszczalnego poziomu THC do 0,5%.  C.) Protest wobec projektu ustawy dopuszczającej liczne wyjątki w zasadniczym zakazie, uprawy roślin GMO we Polsce, który obowiązuje od 2016 r.  D.) Udział w konsultacjach w/s propozycji Ministra Cyfryzacji rozwoju telekomunikacji 5-G. Protest przeciw projektowi tegoż Ministra 100-krotnego (!) podniesienia Polskiej Normy smogu elektronicznego dla wprowadzenia 5-G.  O zagrożeniach 5G alarmowaliśmy Fundację INSPRO, Prezydent m. Łodzi, Kancelarię Prezydenta RP i imiennie wielu parlamentarzystów.  E.) Uwagi do projektu „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030” postulujące ustawowe wprowadzenie konsultacji społecznych i referendów poprzez media elektroniczne, z zastosowaniem podpisu elektronicznego obywateli. Wymóg przeprowadzania konsultacji społecznych winien odnosić się do wszystkich ustaw procedowanych przez Sejm, gdyż obecnie politycy stosują wykręt polegający na tym, że „projekty poselskie” nie podlegają konsultacji. Nasz projekt został zignorowany przez przewodniczącego Rady Konsultacyjnej przy Prezydencie RP.

Ponadto nasze centrum jest miejscem gdzie powstaje Federacja Polskich Alternatywnych Społeczności, czyli czyli polski ruch eko-wiosek (24-26 sierpnia 2018 odbył się w Eko-Brzozówce Zlot P.A.S. i tu spotyka się komitet organizacyjny.

A więc do roboty! Projekt budowlany naszej EKO-STRAŻNICY autorstwa naszego architekta Jacka Gałąski jest gotowy. Prace przygotowawcze już wykonaliśmy (możesz odwiedzić nas i zobaczyć plac budowy na terenie społecznego centrum Eko-Brzozówki). Naszym sumptem powstał już zaopatrzony w instalację elektryczną i węzeł wodny fundament z kamieni polnych i betonu, który po zakończeniu budowy własnoręcznie oblicujemy kamieniami. Teraz zbiegamy o fundusze zewnętrzne na tę budowę. 

Jest znamiennym, że dysponujący znacznymi funduszami  Narodowy Instytut Wolności, kierowany przez wicepremiera Piotra Glińskiego, w ramach Programów Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, nie uznał naszego projektu EKO-STRAŻNICA, złożonego w lutym 2019, za godnego poparcia. 

Oczywiście nasz obiekt będzie zbudowany prawie wyłącznie z materiałów naturalnych: drewna, kostek słomy konopnej (jak nie starczy dodamy z pszenżytniej), gliny i kamieni polnych.

Wnętrza na pewno otynkujemy gliną, a nasze wspaniałe Kobiety swoimi rękoma ułożą dekoracje z minerałów i zaokrąglą kąty, zgodnie z Feng-shui. Ta synergia pracy i dobrych intencji przyniesie rezultat, w myśl naszego zawołania: ZGODA BUDUJE!

Oto wizja naszej EKO-STRAŻNICY, rys. arch. Jacek Gałąska:

 

Koncepcja oblicowania podmurówki i dolnej części ścian kamieniami polnymi, rys. arch. Francisco Martinez-Rosas:

 

A oto schemat konstrukcji drewnianej ścian i rozmieszczenia w niej około 330 kostek słomy konopnej:

Sufit, stropy i ścianki działowe będziemy wypełniać matą z prasowanej słomy konopnej firmy Vestaeco.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PRZYJACIÓŁ EKO-BRZOZÓWKI, KTÓRZY CHCĄ WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTATACH PODCZAS BUDOWY EKO-STRAŻNICY w 2020 roku! Terminy prac budowlanych podamy.