Na rok 2017 planujemy w Brzozówce spotkania, na których przekazujemy wiedzę przydatną miłośnikom natury:

1. PIERWSZY EKO-ZLOT BRZOZÓWKI 11 marca 2017 w Domu Kultury gminy Cielądz. Tematy: OZE na wsi, budownictwo naturalne, wynalazki ułatwiające życie itp.

2. WARSZTATY PERMAKULTURY, czyli jak założyć i korzystać z ogródka warzywnego, działki śródleśnej, wysokich grządek itp. Inspekt w formie kopuły geodezyjnej jako optymalne miejsce na całoroczną uprawę warzyw i ziół.

3. WARSZTATY BUDOWNICTWA NATURALNEGO, czyli jak budować obiekty gospodarcze i zdrowe domy mieszkalne. Prowadzący: mgr inż. arch. Jacek Gałąska.

4. KURS POKRYWANIA DACHÓW GONTEM OSIKOWYM, posiadającym atest niepalności z ITB. Metoda krycia dachów takim gontem zachowała się na Podlasiu i zastosowana do domów współczesnych przez Sławomira Bieriozę. On też poprowadzi kurs.

O dokładnych datach i programie warsztatów  informować będziemy tutaj i naszym profilu na Facebooku.