DOROCZNY ZLOT POLSKICH SPOŁECZNOŚCI ALTERNATYWNYCH ODBĘDZIE SIĘ W BRZOZÓWCE DO 24 do 26 SIERPNIA 2018! Zapraszamy a chętnych prosimy o zapowiedzenie swojego przybycia.

 

OSTATNIE WYDARZENIA Z KRĘGU P.A.S.

11 listopada 2017, na zaproszenie Fundacji eko-Osada Brzozówka, odbyło się w naszej Osadzie spotkanie organizacyjne Federacji Polskich Społeczności Alternatywnych czyli polskiego ruchu eko-osad i wiosek. Grupa robocza, która obradowała w Brzozówce, powołana została 20 sierpnia na zlocie P.A.S. w Jabłonce, w celu rejestracji Federacji.

Spotkanie rozpoczęło się od skupienia się naszej grupy w kręgu, podczas którego połączylismy nasze energie a następnie podzieliliśmy się swoimi oczekiwaniami na dzisiejsze spotkanie.

Po tym zaczęła się dyskusja. Ustaliliśmy  „Wizję i Misję P.A.S.”, brzmi ona następująco:

WIZJA 
Marzy nam się sieć dobrze skomunikowanych społeczności i inicjatyw, które słuchają się nawzajem i wspierają w pełni korzystające z łącznego potencjału. To ogólnopolskie środowisko rozwoju w pełni korzysta z krajowych i globalnych narzędzi, aby na co dzień żyć zdrowo w harmonii z naturą, transformować i wzbogacać swoją rodzinę, dom, ulicę, wieś i społeczność. 

MISJA 
Naszą misją jest łączenie funkcjonujących w Polsce społeczności i inicjatyw zrównoważonych (lub pro-środowiskowych oraz innowacyjnych opartych na tradycji) i wspieranie powstawania kolejnych. Działamy razem edukując i popularyzując w dziedzinie postaw i praktyk związanych z holistycznym, zrównoważonym stylem życia i szacunkiem dla przyrody. 

W ciągu dnia:
1. Omówiono cele statutowe, zawarte w projekcie napisanym w minionych latach prze koleżanki i kolegów z naszego ruchu. Drogą głosowania i consensusu ustalono treść tej częsci statutu.
Prosimy dotychczasowych animatorów ruchu P.A.S. o nadsyłanie swoich uwag i propozycji do statutu. Postanowiono, że ostateczne przyjęcie statutu nastąpi na kolejnym spotkaniu w I kwartale 2018 r.
2. Wg ustawy, założycielami Federacji Stowarzyszeń powinno być minimum trzy stowarzyszenia oraz dowolna liczba innych osób prawnych i fizycznych. Jako założycielskie stowarzyszenia zgłosiły się: FREEDOM, DREWNO, ENTROPIA. Lista ta jest otwarta.
3. Przedstawiciel osady w Łomnej opowiedział o planach dorocznego zlotu P.A.S., który odbędzie się w dniach 22-23 sierpnia lub 1-2 września 2018, w ich osadzie pod Wiśniczem Nowym.
4. Ustalono, że otwartym forum dyskusji i kontaktów w sprawie statutu Federacji będzie platforma Cohoto.com, zakładka P.A.S. Dyskusja on line odbędzie się w grudniu br.
5. Sprawy powołania władz Federacji oraz finansów postanowiono ustalić na następnym spotkaniu grupy w I kwartale 2018 r.

Marcin Krassowski
Patrycja Paula Gas
Paweł A. Fijałkowski
Monika Podsiadła
Roman Ludwicki
Dorota Zielińska
Łukasz Kowalczyk
Kamila Sadko
Piotr Mazepa
Damian Danak
Konrad Uryniak
Roman Palka

Uwaga: termin i miejsce Zlotu P.A.S. 2018 zostały zmienione!

Zima była czasem przemyśleń i zbierania sił. Zaś z wiosną ruszył Wielki Wóz!

EKO-WIOSKA NA KÓŁKACH – PODRÓŻ PO POLSCE 2018

Spotkanie będzie miało dwie części : od poniedziałku do czwartku kto chce może dołączyć do grupy organizatorskiej naszej karawany festiwalowej Ekowioska na kółkach – Tour. W piątek i sobotę grupa robocza spotyka się by omawiać sprawy powstającej Federacji Eko-osadniczej PAS, a w niedzielę razem świętujemy owoce naszej pracy.
Wydarzenia będą się dziać w każdej w 3 przestrzeni: Dziecięcej, Kafejki i Sceny.
Mile widziane zgłoszenia już teraz, w tym tygodniu : warsztatów, paneli dyskusyjnych, koncertów, produktów do eko-wioskowego sklepiku.Całość eko-ekowioskowej karawany to fantastyczna możliwość by się poznać, nauczyć nowych umiejętności, podzielić wiedzą, zaprezentować szerokiemu gronu odbiorców swoją inicjatywę czy znaleźć wspólne rozwiązanie dla dotyczącego ciebie i innych problemu lub wyzwania. Przekaż tą wiadomość dalej słowem, mailem, czy przez telefon – bierzemy się do działania.
 Karawana zawita też do eko-Osady Brzozówka.
Kontakt dla zainteresowanych by pomóc lub skorzystać:    tanczaceogrody@mail.com, tel. 533 642 780