ZIELONE POJĘCIE czyli WIEJSKA AKADEMIA

CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Sam fakt zainaugurowania tego działania w jednej z wsi w Polsce centralnej, jest manifestacją twórczego podejścia do spraw ochrony przyrody ojczystej poprzez dobre praktyki.

Jest to oryginalna, ludyczna forma nauki poprzez pokazanie młodym ludziom metod harmonijnej realizacji ich marzeń o życiu w zgodzie z naturą i wykazanie, że budowa własnego szczęścia może łączyć się z dbałością o przyrodę i popieranie lokalnego rzemiosła, co jest formą patriotyzmu czasu pokoju a także nieagresywną formą walki o czystość naszej Ziemi.

Projekt przedsięwzięcia jest zbiorowego autorstwa grupy założycieli i działaczy Fundacji Eko-osada Brzozówka, wynikiem realizacji naszych marzeń i przemyśleń oraz wieloletnich doświadczeń w pracy społecznej.

Nasze przedsięwzięcie wpisuje się w temat „zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych”, gdyż budownictwo naturalne oraz umiejętne korzystanie z systemów mikro-kogeneracji z OZE są świetnym przykładem umiarkowanego korzystania z darów przyrody, bez jej degradacji. Uczy też, że ochrona środowiska nie jest pojęciem abstrakcyjnym, ponieważ zasoby naturalne z którymi pracujemy, są dostępne w każdej wsi i miasteczku i można z nich korzystać na swojej posesji bezpłatnie lub za niewielką opłatą.

Przedsięwzięcie odpowiada na oczekiwania społeczne: Coraz więcej osób mieszkających na wsi, w małych miastach a także w aglomeracjach łódzkiej i innych, docenia wartości ekologiczne i chcą czynnie chronić przyrodę. Program jest przeznaczony dla tych, którzy chcą przed dokonaniem wyborów życiowych dowiedzieć się jak mieszkać zdrowiej i taniej. Nasz program nastawiony jest na osoby dynamiczne, młode oraz w średnim wieku, planujące teraz lub w przyszłości budowę lub przebudowę własnego domostwa na obszarach niezurbanizowanych.

Działając na wsi, świadomie włączyliśmy się w zadanie współtworzenia „bigospodarki” jako formy odpowiedzialnego korzystania z zasobów przyrody, z dbałością o zdrowie człowieka.

Jest nam też bliska zasada „ekonomii społecznej”, gdyż nasza Fundacja działa „non-profit” i wszystkiej jej przyszłe dochody będą przeznaczone na cele statutowe.

NASZE IDEE

Przedsięwzięcie ZIELONE POJĘCIE – WIEJSKA AKADEMIA jest naszym wkładem w edukację ekologiczną Polek i Polaków.

Polega ono na przeszkoleniu teoretycznym i praktycznym ok 800 osób (w roku 2018) w zakresie wiedzy o zdrowym trybie życia, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa naturalnego. Wielokrotnie wiĘksza grupa osób przyswoi sobie nasz przekaz poprzez retransmisję naszych zajęć poprzez media elektroniczne.

Sam fakt zainaugurowania takiej akcji w jednej z wsi w Polsce centralnej, jest manifestacją twórczego podejścia do spraw ochrony przyrody ojczystej poprzez dobre praktyki.

Jest to oryginalna, ludyczna forma nauki poprzez pokazanie młodym ludziom metod harmonijnej realizacji ich marzeń o życiu w zgodzie z naturą i wykazanie, że budowa własnego szczęścia może łączyć się z dbałością o przyrodę i popieranie lokalnego rzemiosła, co jest formą patriotyzmu czasu pokoju.

Oczywiście także osoby w wieku średnim i starszym też są zaproszone na te szkolenia.

Nasz program edukacyjny wpisuje się w temat „zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych”, gdyż budownictwo naturalne oraz umiejętne korzystnie z systemów mikro-kogeneracji z OZE ( combined heat and powerCHP ) są świetnym przykładem umiarkowanego korzystania z darów przyrody, bez jej degradacji. Uczy też, że ochrona środowiska nie jest pojęciem abstrakcyjnym, ponieważ zasoby naturalne z którymi pracujemy, są dostępne w każdej wsi i miasteczku i można z nich korzystać na swojej posesji bezpłatnie lub za niewielką opłatą.

Przedsięwzięcie odpowiada na oczekiwania społeczne: Coraz więcej osób mieszkających na wsi, w małych miastach a także w aglomeracji łódzkiej docenia wartości ekologiczne i chcą czynnie chronić przyrodę. Program jest przeznaczony dla tych, którzy chcą przed dokonaniem wyborów życiowych dowiedzieć się jak mieszkać zdrowiej i taniej. Nasz program nastawiony jest na osoby dynamiczne, raczej młode, planujące teraz lub w przyszłości budowę lub przebudowę własnego domostwa na obszarach niezurbanizowanych.

Działając na wsi, świadomie włączyliśmy się w zadanie współtworzenia „biogospodarki” jako formy odpowiedzialnego korzystania z zasobów przyrody, z dbałością o zdrowie człowieka.

Uczestnicy przyswoją sobie podstawy teoretyczne i praktyki ekologi praktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa naturalnego, kogeneracji z wykorzystaniem OZE oraz permakultury (ogrodnictwa biodynamicznego). Będziemy też informować o staropolskich rzemiosłach i umiejętnościach wiejskich i uczyć niektórych z nich.

Zajęcia z cykli ZIELONE POJĘCIE będziemy realizować  weko-osadzie Brzozówka przez kilka lat.

W roku 2018 realizujemy TEMAT 1:  BUDOWNICTWO NATURALNE  – SPOSÓB NA ŻYCIE i OCHRONĘ PRZYRODY

Głównym wydarzeniem pierwszej edycji ZIELONEGO POJĘCIA jest przeprowadzenie warsztatów dobrych praktyk na terenie eko-osady Brzozówka, oraz dwóch konferencji teoretycznych w Domu Kultury naszej gminy Cielądz.

Kampania ta nie jest jednorazowa, lecz kontynuuje tradycje letnich warsztatów BUDOWNICTWA NATURALNEGO, które odbyły się na terenie eko-osady Brzozówka w latach 2016 i 2017, i będzie realizowana w latach następnych.

Intencją pomysłodawców jest, aby warsztaty ZIELONE POJĘCIE i towarzyszące im lekcje poglądowe w szkołach, były twórczą prezentacją innowacyjnych i proekologicznych rozwiązań w zakresie budownictwa naturalnego i mieszkalnictwa, a także zdrowego stylu życia. Animatorami są członkowie Zarządu i Rady Fundacji Eko-osada Brzozówka, mieszkańcy Osady i osoby zaprzyjaźnione.

ZIELONE POJĘCIE może stać się specjalnością regionalną Województwa Łódzkiego w zakresie tematyki ekologicznej.

Nasz przekaz do ludzi szanujących przyrodę i tradycje epoki przedindustrialnej, kieruje się też poza granice Rzeczypospolitej: Otóż nawiązaliśmy współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej z partnerami o podobnych celach społecznych, działających w ramach biogospodarki i ekonomii społecznej. Są to: Fundacja Rozwoju Rejonu Brzeskiego (Białoruś), i Gospodarstwo Ekologiczne Leopld Svety, Jesenik (Czechy).

Nasza Fundacja uczestniczy też w powołaniu Polskiej Sieci Eko-wiosek ( w ramach P.A.S.) w ramach międzynarodowego ruchu GEN (Global Ecovillage Network – Europe).

W celu upowszechniania naszych idei oraz rezultatów naszej pracy planujemy wzbogacić naszą witrynę internetową o przekaz telewizyjny (reportaże, zapis wykładów i imprez kulturalnych i innych wydarzeń).

 

Harmonogram kampanii w roku 2018:

 1. 24 Marca 2018. Konferencja tematyczna „ZIELONE POJĘCIE 2018” , będąca prezentacją doświadczeń i propozycji  teoretyków i praktyków, zakończona dyskusją  wszystkich uczestników. Konferencja będzie miała charakter otwarty, będą mogli wziąć w niej udział wszyscy zainteresowani tematyką związaną z budownictwem naturalnym OZE  Zaprosiliśmy do udziału  samorządowców, nauczycieli, działaczy organizacji społecznych,  właścicieli małych i średnich gospodarstw, a także przedsiębiorców (MŚP).

Tematyka:

 

 1. „Czym jest BUDOWNICTWO NATURALNE”? Dlaczego w XXI wieku zachęcamy do budowania z gliny, słomy, łodyg konopii, drewna i kamienia polnego? – architekt Osady inż. Jacek Gałąska
 2. „Dlaczego uprawiamy KONOPIE WŁÓKNISTE”? Jak one służą zdrowiu i budownictwu? Kannabinoidy. Czym jest terapia konopnym preparatem CBD?  –  Lena Huppert -ogrodnik po SGGW oraz psycholog społeczny, promotorka leczenia kannabinoidami, Paweł A. Fijałkowski – zasadźca Osady, Marek Nowicki – plantator konopi, Robert Kocewicz – inż., współwłaściciel wytwórni materiałów budowlanych z surowców naturalnych.
 3.  Przyjacielska biesiada podczas obiadu przy kominku.
 4. Czały czas: degustacja herbatki konopnej.
 5. Na zakończenie zlotu: Koncert muzyki meksykańskiej w wykonaniu zespołu MARIACHI EL GRINGO z Rzeszowa

Zaczynamy od 11.00 w świetlicy wsi Sanogoszcz k. Brzozówki.  WSTĄP WOLNY/WOLNA!    Koszt obiadu: 15 zł

Informacje i relacje:

–  strony internetowe:  Fundacji Eko-osada Brzozówka, LGD Kraina Rawki, Urzędu Gminy , Starostwa Rawskiego.

–  media lokalne (radio, prasa), TVP Łódź

–  portale społecznościowe.

 1.  Kwiecień i Maj 2018. Lekcje poglądowe, łącznie 32 godziny lekcyjne, w szkołach ponadpodstawowych powiatu rawskiego, PWSZ w Skierniewicach, wybranych liceach i uczelniach miasta Łodzi. Tematyka:

–  jak budować domy z materiałów naturalnych;

– jak zapewnić takiemu domostwu  tańszą energię elektryczną i cieplną z OZE;

– jak zagospodarować działkę  przy domu, aby mieć własną, zdrową  żywność;

– czy media prawdziwie informują o problemach ochrony przyrody?

 1. b) Wrzesień 2018: 1 dzień/ lekcje w szkołach i na uczelni jak wyżej,

– permakultura z uwzględnieniem ochrony wód i ich racjonalnym gospodarowaniem.

Specjalności wykładowców, w nawiasie proponowana osoba: ARCHITEKT – PRAKTYK BUDOWNICTWA NATURALNEGO (Jacek Gałąska), EKOLOG (Łukasz Nowacki), WYNALAZCA SYSTEMÓW OZE (Andrzej Berus), ELEKTROENERGETYK, PROJEKTANT SYSTEMÓW KOGENERACJI NA OZE ( Stefan Rybak), DZIENNIKARZ (Magdalena Nurkiewicz)

Wybrane lekcje będą retransmitowane w Internecie na www. wykonawcy oraz w serwisach typu You Tube.

 

 1. Maj i Czerwiec i 2018. 18 jednodniowych warsztatów wprowadzających, na terenie eko-osady. Wykład i zajęcia praktyczne p/k wykładowcy 3 h, praca p/k asystenta 3 h, zajęcia praktyczne w plenerze pod kierunkiem jednego praktyka  danego zadnia, który przeprowadzi krótki wykład z dyskusją uczestników oraz praktyka- specjalisty w danym zadaniu. Są to zajęcia dla osób początkujących w danej dziedzinie. Tematyka i zakres prac dotyczyć będzie zasad BHP, ogólnych zasad postępowania z materiałem naturalnym (słoma zbożowa i konopna, glina, drewno, kamień polny), przygotowania placu budowy, zasad BHP przy budowie, postępowania z narzędziami, przygotowania materiału budowlanego.

 

Rekrutacja: pierwszeństwo mają uczestnicy konferencji, dalsza część rekrutacji otwarta.

 

 1. Lipiec i Sierpień 2018: 18 jednodniowych letnich warsztatów wprowadzających i kontynuacyjnych na terenie eko-osady. Wykład i zajęcia praktyczne p/k wykładowcy 3 h, praca p/k asystenta 3 h.

Podczas warsztatów uczestnicy będą informowani o konkursie na trzy najciekawsze propozycje praktycznego zastosowania wiedzy przekazanej podczas warsztatów. Dodatkowo uczestnicy odwiedzają pole dojrzewających konopi i zapoznają się z pożytkami tej cennej rośliny jako artykułu spożywczego oraz materiału budowlanego.

 1. Październik 2017. KONFERENCJA FINAŁOWA „Jak wprowadzić  życie dobre praktyki z warsztatów ZIELONE POJĘCIE 2018 ?” 

Na konferencję zaproszeni będą także uczestnicy warsztatów – autorzy sensownych pomysłów na wykorzystanie wiedzy przekazanej im podczas warsztatów.

Poza wykładowcami i uczestnikami warsztatów na konferencję zaproszone zostaną organizacje społeczne promujące budownictwo naturalne (Cohabitat, Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego, studenckie koła naukowe, fundacje pro-ekologiczne).

Na konferencji przedstawione zostaną komunikaty wykładowców z zajęć i relacje ich uczestników, co owe warsztaty im dały.

Moderator konferencji poprowadzi dyskusję, która powinna wypracować wnioski w sprawie popierania przez rząd RP i samorządy wszystkich szczebli budownictwa naturalnego, jako formy czynnej ochrony przyrody ojczystej.

 1. Do końca 2018 r. wydana zostanie broszura zawierająca wiedzę z tegorocznego  etapu kampanii ZIELONE POJĘCIE.