Grupa Organizacyjna P.A.S. oraz Fundacja Eko-osada Brzozówka zapraszają na VI Spotkanie Polskich Alternatywnych Społeczności, które odbędzie się w dniach 24-26 sierpnia 2018 r. w Eko-osadzie Brzozówka koło Rawy Mazowieckiej w woj. Łódzkiem.

Celem spotkania jest dalsze nawiązywanie kontaktów i partnerstwa pomiędzy eko-wioskami, eko-osadami, eko-gospodarstwami, inicjatywami społecznymi, kooperatywami i stowarzyszeniami związanymi z alternatywnym wobec konsumpcjonizmu stylem życia oraz tworzenia sieci w ramach Federacji Polskich Alternatywnych Społeczności. Omówimy też działania, zmierzające do rejestracji naszej Federacji i jej współpracę międzynarodowymi organizacjami BEN i GEN oraz możliwości współpracy z organizacjami i grupami na Białorusi.

                                                                    WSTĄP WOLNY, WSTĄP WOLNA!


Piątek, 24 Sierpnia

od rana  centrum Osady:     Przybywanie i kwaterowanie Uczestników, zwiedzanie eko-Osady Brzozówka

12.00-    Amfiteatr:               Powitanie w przyjacielskim kręgu, otwarcie Zlotu. Wypowiadamy intencje, nastroje

12.30-     Namiot i okolice:   “Ekowioskę mam w sobie” – warsztat prototypowania ekowiosek metodą Dragon 

                 Dreaming w komunikacji z drzewami. Łukasz Kowalczyk, Tomasz Nakonieczny, Ismena A. Gallagher

14.30-     przerwa obiadowa

16.30 – Kopuła Brzozówki:    Narada grupy organizacyjnej Federacji P.A.S.

16.30 – Namiot:                      Aura człowieka – jak ją postrzegam? – wykład Reginy Sidorkiewicz

17.30- Amfiteatr:                   Wiec P.A.S: Relacja o procesie rejestracji Federacji P.A.S. Dyskusja nad planami działań

19.00 – Namiot:                     Dzikie rośliny w kuchni gruzińskiej prezentacja – Anna Janicka-Galant

20.30 – Amfiteatr: MUSIC ART SYNTONY Tomasza Niewiadomego, Misterium wieczorne przy Pełni Księżyca

Sobota, 25 Sierpnia

9.00 –  Kopuła:          Narada grupy organizacyjnej Federacji P.A.S.

9.30 – Amfiteatr/teren Osady:   Eko-Brzozówka. Jak tu powstaje Osada? – opowieść Zasadźcy i Osadników.

10.30 –Namiot:                             Ogrody Permakultury w Podlodówku – Monika Podsiadła prezentuje swoją Osadę.

11.30 – Namiot:                             Prezentacja eko-gospodarstwa w Jabłonce – Jarosław Stadnik, Stowarzyszenie FREEDOM

12.30- Namiot:                             Konopie dla zdrowia. Dyskusja panelowa: Filip Dąbrowski, Marek Nowicki, Paweł Fijałkowski

13.30-                                            przerwa obiadowa

14.30 – Kopuła:        Narada grupy organizacyjnej Federacji P.A.S.

14.30-  działka osadnika:            Jak buduję sam dom z drewna, słomy itp.? – Andrzej Sobczyk

15.00-  działka osadnika:            Jak tynkować gliną na słomie? – Adam Poprawski

15.30- Namiot:                         Wiec P.A.S.: Omówienie Statutu, przygotowanego przez grupę inicjatywną w 2017 r.. Wybór władz.

16.30-   Amfiteatr:                    Prezentacja Szkoły Wrażliwości w Kapkazach – Mariusz Kosmalski

17.30-   Namiot:                        Ekologia i budownictwo naturalne w Meksyku -Francisco Martinez Rosas

19.00-  Amfiteatr:                    Koncert „Gędzi Chór”  z Kapkazów

20.30- Amfiteatr    Koncert fortepianowy – „Piano w naturze – występ wsród modrzewi i sosen” – Tomasz Szwelnik 

Niedziela 26 Sierpnia  

8.00-    pole, 1km:              Wyprawa po ręczny zbiór Konopi  (cannabis sativa)

9.30-    Kopuła:                  Narada grupy organizacyjnej Federacji P.A.S. – Kopuła Brzozówki

9.30-   Namiot:                   OZE. Pokaz mikro generatora energii elektrycznej i cieplnej

10.30-  Namiot:                  Jak budujemy? Naturalnie! Dyskusja panelowa: arch. Jacek Gałąska, inż. Robert Kocewicz i inni

11.30-  Namiot i okolice:  Prezentacja działalności i wartości propagowanych przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot, m.in.

Głęboka Ekologia, Bioregionalizm, Renaturyzacja. Tomasz Nakonieczny oraz Ismena A. Gallagher

13.30-                                   przerwa obiadowa

15.30-   Amfiteatr:   Wiec P.A.S. Dyskusja: „Czy społeczności, takie jak P.A.S. mogą wpłynąć na pozytywną zmianę  Konstytucji RP? Czy nasze środowisko może wpłynąć na konstytucyjne zabezpieczenie Polski od GMO, zapewnienie  demokracji bezpośredniej, JOW oraz zabezpieczenie wolności wyboru terapii naturalnej (tradycyjnej, etnicznej) przez pacjenta i lekarza?

19.00     Amfiteatr:   Koncert MANTRY SŁOWIAŃSKIE – Dominika Dominiak

Północ   Amfiteatr:  – Pożegnanie w kręgu przyjacielskim i zakończenie Zlotu.

 

ZAPRASZAMY!     ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:

 Monika Podsiadła, Karolina Sobczyk, Agnieszka Maćkowiak, Paweł A. Fijałkowski