Żyjemy na wsi, ale nie jesteśmy bynajmniej obojętni wobec zagrożeń dla Was, żyjących w wielkich miastach. Jesteśmy przecież na jednej Ziemi, w jednej Polsce.

Tu, w Eko-Brzozówce mamy Fundację, której celem jest organizowanie i rozwijanie Osady oraz łączność z innymi osobami i grupami z ruchu eko-wiosek. Ale także, jako organizacja społeczna, mamy prawo upominać i ostrzegać naszych rządzących ( bez względu na ich partyjne przynależności ) w sprawach ochrony życia Ludzi.

Dlatego, gdyśmy się dowiedzieli, co nam szykuje Minister Cyfryzacji, to 30 grudnia 2018 wystąpiliśmy do niego pisemnie (w trybie ustawy o konsultacjach społecznych) z protestem wobec projektów wdrażania telekomunikacji „5G” opartej o szkodliwe dla zdrowia mikrofale i dającej możliwość szpiegowania. Zażądaliśmy też, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznych, o udostępnienie nam ekspertyz o oddziaływaniu na zdrowie mikrofal mających być użytymi do „5G”.

Ponieważ, z inicjatywy Ministra, bliska nam Łódź wyznaczona została do pilotażowego wdrożenia tego podejrzanego o chorbotwórcze oddziaływanie procederu, to napisaliśmy też poniższe pismo protestacyjne do Pani Prezydent. Pismo, którego treść popiera też łódzkie stowarzyszenie FORUM DLA OJCZYZNY oraz MIĘDZYNARODOWA KOALICJA OCHRONY POLSKIEJ WSI ( ICPPC ) złożyliśmy w Urzędzie Miasta.

Warto wiedzieć, że za wyznaczeniem Łodzi jako miejsca eksperymentu stoi chiński koncern Huawei, którego lobbyści ( w tym niektórzy polscy naukowcy – nauczyciele akademiccy ) naciskali na jak najszybsze rozpoczęcie testowania „5G” na łodzianach, poprzez umieszczenie w centrum miasta tysięcy małych nadajników mikrofal w odległości średnio 150 m jeden od drugiego! Oczywiście całą infrastrukturę ma dostarczyć Huawei za ogromne pieniądze…

Tu zobaczysz relację telewizyjną z wypowiedziami urzędników oraz profesora Politechniki:

https://lodz.tvp.pl/40919337/ministerstwo-cyfryzacji-uspokaja-przeciwnikow-systemu-5g-w-lodzi

Oburzenie wobec „5G” i coraz bardziej nam zagrażającemu pozostałemu smogowi elektronicznemu narasta. Naszą inicjatywę znakomicie wzbogacili Jadwiga Łopata i Julian Rose z ICPPC: W ich siedzibie powstała Koalicja POLSKA WOLNA OD 5G. Oto jej cele:

POROZUMIENIE W SPRAWIE UTWORZENIA KOALICJI ‚POLSKA WOLNA OD 5G’

 

Tu możesz przeczytać argumenty przeciw „5G”:

https://static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5c17fca6f950b711e641d0fa/1545075886461/Mi%C4%99dzynarodowy_Apel_O_Powstrzymanie_5g_Na_Ziemi_I+W_Przestrzeni_Kosmicznej.pdf

A tu możesz podpisać apel:

https://www.5gspaceappeal.org/

A tu petycję do Ministra Cyfryzacji RP:

Petycja obywatelska 5G

 

A oto nasz protest:

 FUNDACJA EKO-OSADA BRZOZÓWKA

Brzozówka 25 , 96-214 Cielądz, powiat rawski, woj. łódzkie, KRS 0000583744

Brzozówka, 30.XII.2018

                  

                         Prezydent Miasta Łodzi

                         Hanna Zdanowska

                        

OSTRZEŻENIE PRZED WDRAŻANIEM TELEKOMUNIKACJI „5G”

 

            Szanowna Pani Prezydent,

środowisko działaczy i przyjaciół naszej Fundacji jest zaniepokojone zapowiedziami Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego, że miasto Łódź stanie się pierwszym w Polsce terytorium pilotażowego programu wdrożenia sieci telekomunikacyjnej „5G”.

Technologia ta w praktyce prowadzi do utworzenia w krótkim czasie „internetu rzeczy”, czyli łączności między miliardami urządzeń elektronicznych, a to pozwoli lokalizować i w pewnych przypadkach wpływać na działanie tych urządzeń bez woli człowieka. Transmisję danych między niezliczonymi urządzeniami a bliżej niezdefiniowaną „centralą” zapewnić mają satelity telekomunikacyjne, skorelowane z siecią anten naziemnych.

Stwarza to zagrożenie dla wolności obywatelskich, gdyż niemożliwa będzie ani rządowa ani społeczna kontrola nad wykorzystywaniem danych, w tym osobowych, zbieranych przez owe satelity i przekazywanych do niezdefiniowanej, ponadnarodowej „centrali”.

Nasycenie setkami takich anten, rozsiewających szkodliwe pole elektromagnetyczne, proponują mieszkańcom Miasta Łodzi technokraci, liczący na krociowe zyski ze sprzedaży swych usług telekomunikacyjnych i kolejnych serii gadżetów elektronicznych, zaprojektowanych tak, aby psuły się wkrótce po upływie terminu gwarancji.

Promowanie takiej telekomunikacji ignoruje fakt, że w ostatnich latach powstała w Polsce gęsta sieć światłowodów, które zapewniają szybką transmisję danych, bezpieczną dla zdrowia i niezależną od żywiołów (burze, śnieżyce, huragany, wyrzuty masy koronalnej Słońca) oraz awarii satelitów.

Naszym zdaniem, jest to „fałszywy postęp technologiczny” zagrażający podmiotowości i wolności Człowieka.

Ważnym argumentem przeciw wdrażaniu technologii „5G” jest zagrożenie dla zdrowia, jakie stwarza mikrofalowe pole elektromagnetyczne. Lekceważąc to zagrożenie Ministerstwo Cyfryzacji oddało do pospiesznych konsultacji społecznych projekt zmian legislacyjnych, które mają umożliwić wdrożenie tej technologii. Najważniejsze z propozycji Ministra Cyfryzacji zmian w polskim prawie to:

podniesienie norm dopuszczalnego promieniowania z zakresu radiofalowego do poziomu zalecanego w unijnej Rekomendacji 1999/519/CE, czyli do poziomu ICNIRP, ktory jest 100-krotnie wyższego od obecnej Polskiej Normy;

– umożliwienie operatorom stawiania anten telekomunikacyjnych bez pozwolenia na budowę;

– zmiana uniemożliwiająca właścicielom nieruchomości przeciwstawienie się budowie stacji bazowej w najbliższym otoczeniu nieruchomości, skutkująca znacznym ograniczeniem konstytucyjnego prawa własności nieruchomości i obowiazku Panstwa do ochrony zdrowia Narodu;

– umożliwienie stawiania anten telefonii komórkowej na terenach chronionych (w parkach narodowych, rezerwatach przyrody, uzdrowiskach, na obszarach Natura 2000).

Na to się nie zgadzamy, o czym pisemnie powiadomiliśmy ministra Marka Zagórskiego.

W związku z powyższym, wzywamy Panią Prezydent do wnikliwego spojrzenia na tę próbę uczynienia z pięknego miasta Łodzi zaludnionego poligonu doświadczalnego technologii „5G”!

Sugerujemy powołanie w tym celu w Ratuszu lub w Radzie Miasta społecznej komisji z udziałem urzędników samorządowych, radnych i przedstawicieli organizacji ekologicznych.

                                  Życzymy Zdrowego Nowego 2019 Roku.

                                                                         

                Stefan M. Rybak                                                  Paweł A. Fijałkowski

                                                                                 

Przewodniczący Rady Fundacji                                                 Fundator/Prezes Zarządu