Latem 2018 roku odwiedzili nas Anna Ostrzycka i Marek Rymuszko.

Było nam bardzo miło, że para założycieli „NIEZNANEGO ŚWIATA” – pisma wydawanego przez nich od 1990 roku, najbardziej zasłużonego dla publicystyki o sprawach subtelnych, chce poznać Eko-Brzozówkę. Minionymi laty my osobiście dowiedzieliśmy na tych łamach o wielu ukrywanych lub lekceważonych w czasach komuny zagadnieniach. Szczególnie fascynujące były artykuły o pradawnych kulturach i zabytkach, które oficjalna nauka na siłę „odmładza” i często błędnie interpretuje dla doraźnych celów. Dzięki za prawdę!

Chodziliśmy po ścieżkach i zagajnikach naszej Osady, potem długo w wieczór, popijając konopną herbatę, rozmawialiśmy o sprawach ważnych, zwłaszcza dotyczących Przyrody. Sporo mądrości płynęło ze słów pana Marka.

Po 71 latach na Ziemi i po 29 latach pracy na rzecz zrozumienia spraw duchowych, przez nas, zanurzonych w materii ( żeby nie powiedzieć: materializmie ) duch Marka Rymuszki przeszedł tam, gdzie materia się nie liczy…

Żegnaj Marku. Do spotkania!

                                   Agnieszka Maćkowiak-Fijałkowska i Paweł A. Fijałkowski

https://www.wykop.pl/link/5058065/zmarl-marek-rymuszko-wieloletni-redaktor-naczelny-nieznanego-swiata-1948-2019/